Comissions informatives

Les comissions informatives tenen com a funció l’estudi, informe, preparació i consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a decisió del Ple de l’ajuntament o de la Junta de Govern Local quan aquesta actua amb competències delegades del ple.

Les comissions informatives poden ser ordinàries o especials i tots els grups municipals tenen dret a incloure en les comissions, com a mínim, un dels seus membres. Malgrat això és el Ple el que determina el nombre de membres de les comissions informatives que correspon a cada grup municipal. Es reuneixen, en sessions ordinàries, el segon dilluns de mes a partir de les 9 hores.

Per al present mandat, l’Ajuntament de Calafell ha constituït les comissions informatives següents:

 • Comissió Informativa d'Ecologia Urbana i Seguretat
  Presidència: Aron Marcos Fernández

 • Comissió Informativa de Territori
  Presidència: Miguel Ángel Perín Tienda

 • Comissió Informativa de Promoció de la Ciutat
  Presidència: Lluïsa Lastra Flores

 • Comissió Informativa de Promoció Esportiva
  Presidència: Teresa Gonzàlez Santiago

 • Comissió Informativa d'Igualtat i Drets socials
  Presidència: Isabel Bou Bayona

 • Comissió Informativa de Serveis Interns
  Presidència: Javier Estepa Ocaña

 • Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions
  Presidència: Noelia Sánchez Dominguez