Accessibilitat

Aquest lloc web està dissenyat i desenvolupat d'acord amb les directrius de W3C (Consorci de World Wide Web) i les exigències del WCAG (Directrius d'Accessibilitat de Continguts de Web). El nostre desig és que tota la informació publicada aquí sigui accessible i útil per a tothom, independentment de la discapacitat que puguin tenir i del navegador web o sistema operatiu que es faci servir.

Declaració d’accessibilitat

L’Ajuntament de Calafell s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, del 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic. Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al web http://calafell.cat.

Situació de compliment

Aquest web és parcialment conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

  • Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre: Podrien existir diversos errors d’edició en alguna pàgina web, tant a continguts HTML com a documents finals, publicats amb data posterior al 20 de setembre de 2018.
  • Càrrega desproporcionada: no aplica.
  • El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable: podrien existir fitxers ofimàtics en PDF o altres formats que, a causa del funcionament intern de l'Ajuntament, no compleixin en la totalitat els requisits d’accessibilitat. Estem treballant per resoldre-ho.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 13 d’abril de 2018. El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat una auditoria interna.

Darrera revisió de la declaració: 20 de setembre de 2020.

Observacions i dades de contacte

Es poden realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, a través de la nostre bústia de contacte o per correu electrònic a info@calafell.cat.

Per exemple:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
  • Fer una reclamació referent a dificultats d'accés al contingut d'aquest lloc web.
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web calafell.cat.

Procediment d’aplicació

El procediment d’aplicació recollit a l’article 3 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, entrarà en vigor el 20 de setembre de 2020.

Ajut, programari

En alguns casos les pàgines es complementen amb continguts disponibles en altres formats de presentació. En aquests casos, ja que és possible que no hi hagi un format estàndard i obert, s'ha optat per formats molt implantats i amb connectors (plugins) o programari gratuïts.

Format PDF

Per a documents de text o dades: descarrega el programa Adobe Acrobat

Formats de Microsoft Office

Si no tens instal·lat aquest programari i prefereixes una alternativa gratuïta, et recomanem LibreOffice. És un programari i paquet ofimàtic potent, gratuït, lliure i de codi obert per a Windows, Macintosh i Linux.