Activitats i promoció esportiva

Convocatòria pública per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva per a l'atorgament de subvencions per a activitats esportives i per a la promoció esportiva.

Terminis exercici 2022:

  • Entitats federades i no federades: del 26 de juliol al 23 d'agost
  • Esportistes i programes del 26 de juliol al 30 d'agost.

Formularis de sol·licitud i annexos

Documentació a presentar per a la justificació, exercici 2022