Activitats i promoció esportiva

Convocatòria pública per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva per a l'atorgament de subvencions per a activitats esportives i per a la promoció esportiva.

Terminis exercici 2023:

  • Entitats federades i no federades: 18 d'agost de 2023 (20 dies hàbils des de l'endemà de la publicació al BOPT).
  • La resta (esportistes individuals, actes puntuals, esdeveniments esportius, ajuts pel compliment d'un determinat objectiu i ajuts per la implantació de programes que fomentin la salut, la igualtat i els valors intrínsecs de l'esport) fins al 30 d'agost de 2023.

Documentació a presentar per a la justificació, exercici 2023

Formularis de sol·licitud i annexos 2022