Obres municipals en tràmit

Aquí consten els projectes de les obres municipals que estan en període d'informació pública.

22/03/2023
Projecte executiu tancament pista esportiva i nous vestuaris INS Camí de Mar

15/02/2023
Projecte de millora de l’accessibilitat a la Ciutadella Ibèrica

31/01/2023
Projecte executiu de renovació integral de les xarxes d'aigua i clavegueram i implantació de xarxa d'aigües pluvials a Segur plajta

24/10/2022
Urbanització del carrer de Jesús entre el carrer Mare de Déu de la Cova i rambla Mossèn Jaume Tobella (fase II-fase III)

29/08/2022
Projecte d’adequació de l’edifici “G” al Port de Segur de Calafell, per Centre Cívic, Fase II

10/08/2022
Projecte de construcció de l'skatepark de Calafell

Memòria descriptiva (PDF, 1.22 MB)
Annexos a la memòria (PDF, 8.71 MB)
Plànols (PDF, 5.31 MB)
Pressupost (PDF, 425.12 KB)
Edicte aprovació inicial (PDF, 57.88 KB)
14/07/2021
Edicte aprovació definitiva (PDF, 485.85 KB)
16/09/2021