Ajuts individuals transport adaptat

Ajuts individuals per al servei de transport adaptat per a persones amb discapacitat i amb dependència, que no puguin fer ús del transport ordinari i que presentin dificultats de mobilitat reduïda i/o necessitat d'acompanyament, per tal de facilitar el seu accés als serveis socials especialitzats d'atenció diürna del territori.

L'atorgament dels ajuts es realitzarà mitjançant el procediment de concurrència competitiva, les persones interessades hauran de registrar en el termini establert la corresponent sol·licitud (instància genèrica) al Servei d'Atenció Ciutadana.

Es podran sol·licitar els ajuts econòmics des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i fins al 31 d’octubre de 2021.

Per a més detalls consulteu les bases i la convocatòria adjuntes.