Reglaments

Actualment, l'Ajuntament de Calafell fa servir l'E-Tauler com a sistema de publicació d'anuncis. Consulteu els reglaments aprovats a partir de juliol 2021 a https://tauler.seu.cat/.

07/06/2021
Reglament pressupostos participatius

Per a més informació sobre els pressupostos participatius, visiteu http://decidim.calafell.cat/.

13/05/2021
Reglament per a l’adjudicació d’habitatges destinats a polítiques socials en règim de lloguer social temporal

El Reglament té com a objecte regular, en l’àmbit del municipi de Calafell, el procediment d’adjudicació dels habitatges destinats a polítiques socials en règim de lloguer social temporal, així com establir els criteris generals sobre els requisits que han de reunir les persones destinatàries, els criteris de valoració de les sol·licituds, el contingut del contracte d’arrendament amb els adjudicataris i altres factors que conformen l’adjudicació.

11/03/2021
Reglament del servei públic de viatgers del transport públic urbà i servei de transport escolar municipal amb vehicles de motor dins del terme municipal de Calafell

Reglament (PDF, 544.64 KB)
21/07/2006
Reglament (modificació) (PDF, 181.96 KB)
11/03/2009

01/03/2021
Reglament d’ús del Teatre Municipal Joan Colet de Calafell (TJC)

09/04/2019
Reglament d'ús i gestió dels espais cívics

09/04/2019
Reglament de funcionament dels casals joves de Calafell