Mocions presentades

Les mocions són propostes d'acords que presenten els grups municipals que formen el consistori municipal per tal que les aprovi el Ple. A continuació podeu consultar totes les mocions presentades. En la legislatura 2023-2027 alguns grups, per ara, no han presentat cap moció.

Moció que presenta el grup municipal de Vox per la rehabilitació de les fonts, il·luminació i pont de la riera de l'estany de Calafell (PDF, 152.71 KB)

Presentada al ple 26/04/2024 | Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria amb 10 vots en contra: 9 dels regidors/es del grup municipal del PSC, 1 del regidor del grup municipal de JUNTS, i amb 8 vots a favor: 3 dels regidors/es del grup municipal d’ERC, 2 dels regidors/es del grup municipal d’UAM, 2 dels regidors del grup municipal del PP i 1 del regidor de VOX.

Acorda: no aprovar la moció

Presentada per: VOX

Vots a favor: 8
Vots en contra: 10

Moció que presenta el grup municipal Vox contra la venda il·legal i suport al comerç local (PDF, 148.56 KB)

Presentada al ple 22/03/2024 | Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria amb 10 vots en contra: 8 dels regidors/es del grup municipal del PSC, 1 del regidor del grup municipal de la CUP, 1 del regidor del grup municipal de JUNTS, amb 1 abstenció del regidor no adscrit senyor Ismael Iglesias Sánchez i amb 8 vots a favor: 3 dels regidors/es del grup municipal d’ERC, 2 dels regidors/es del grup municipal d’UAM, 2 dels regidors del grup municipal del PP i 1 del regidor de VOX.

Acorda: no aprovar la moció

Presentada per: VOX

Vots a favor: 8
Vots en contra: 10
Abstencions: 1

Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular contra la tramitació d'una llei d'amnistia (PDF, 175.24 KB)

Presentada al ple 09/01/2024 | Desestimada

El Ple de la corporació per majoria absoluta, amb 15 vots en contra: 10 dels regidors/es del PSC, 3 dels regidors/es d’ERC, 1 del regidor de la CUP i 1 del regidor de JUNTS; 3 abstencions: 2 dels regidors/es d’UAM i 1 del regidor no adscrit Ismael Iglesias Sánchez; i 3 vots a favor: 2 dels regidors del PP i 1 del regidor de VOX, acorda:

No aprovar la moció presentada.

Presentada per: PP

Vots a favor: 3
Vots en contra: 15
Abstencions: 3

Moció per a instar, amb caràcter d'urgència, al govern d'Espanya i a la Generalitat de Catalunya perquè articulin actuacions de millora per a la defensa del litoral i de les seves platges, i es facin càrrec de les despeses sufragades per l'Ajuntament (PDF, 215.36 KB)

Presentada al ple 24/11/2023 | Desestimada

El Ple de la Corporació, de conformitat amb la proposta presentada i per majoria, amb 11 vots en contra: 10 dels regidors/es del PSC i 1 del regidor de JUNTS; amb 7 vots a favor: 3 dels regidors/es d’ERC, 1 dels regidors d’UAM, 2 dels regidors del PP i 1 del regidor de VOX i amb una abstenció del regidor de la CUP, adopta el següent acord:

ÚNIC: No aprovar la moció presentada pel grup municipal del Partit Popular, amb l’adhesió del grup municipal d’Esquerra Republicana, per instar, amb caràcter d'urgència al govern d’Espanya i a la Generalitat de Catalunya perquè articulin actuacions de millora per a la defensa del litoral i de les seves platges i es facin càrrec de les despeses sufragades per l'Ajuntament de Calafell a les platges la temporada d'estiu 2023.

Presentada per: ERC, PP

Vots a favor: 7
Vots en contra: 11
Abstencions: 1

Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular per a què l'Ajuntament de Calafell i l'empresa municipal CEMSSA incloguin un número de telèfon gratuït per a l'atenció al ciutadà (PDF, 173.63 KB)

Presentada al ple 24/11/2023 | Desestimada

El Ple de la Corporació, de conformitat amb la proposta presentada i per majoria, amb 11 vots en contra: 10 dels regidors/es del PSC i 1 del regidor de JUNTS; amb 7 vots a favor: 3 dels regidors/es d’ERC, 1 dels regidors d’UAM, 2 dels regidors del PP i 1 del regidor de VOX i amb una abstenció del regidor de la CUP, adopta el següent acord:

ÚNIC: No aprovar la moció presentada pel grup municipal del Partit Popular per a què l’Ajuntament de Calafell i l’empresa municipal CEMSSA incloguin un número de telèfon gratuït per a l’atenció al ciutadà.

Presentada per: PP

Vots a favor: 7
Vots en contra: 11
Abstencions: 1

Enmiendas del grupo municipal del Partido Popular de Calafell, a la moción del grupo municipal de Vox, presentada en el pleno del mes octubre de 2023 “en defensa de la vivienda y contra la ocupación ilegal de viviendas y edificios de titularidad municipal (PDF, 213.25 KB)

Presentada al ple 27/10/2023 | Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria amb 13 vots en contra: 10 dels regidors/es del PSC, 1 del regidor de VOX, 1 del regidor de Junts i 1 del regidor no adscrit senyor Ismael Iglesias Sánchez, amb 6 abstencions: 3 dels regidors/es d’ERC, 2 dels regidors/es d’UAM i 1 del regidor de la CUP i amb 2 vots a favor dels regidors del PP, adopta el següent acord:

UNIC: No aprovar les esmenes presentades pel grup municipal del Partit Popular a la moció que presenta el grup municipal de VOX en defensa de l’habitatge i contra l’ocupació il·legal d’habitatges i edificis de titularitat municipal.

Presentada per: PP

Vots a favor: 2
Vots en contra: 13
Abstencions: 6