Pla d'Equipaments Culturals

El Pla d’equipaments culturals de Catalunya (PECCat) permet dotar els nostres municipis dels equipaments que han de garantir l’accés a la cultura del conjunt de la ciutadania. Aquest accés s’ha de produir en règim d’igualtat i en les millors condicions. 

El Govern de la Generalitat ha elaborat el PECCat en consens amb el món local, amb els ajuntaments i les diputacions del país, tot incorporant el paradigma tecnològic i digital en la concepció dels equipaments, tant pel que fa a les característiques de les instal·lacions com a la concepció dels espais i la previsió d’usos i activitats.