Educació secundària

Preinscripció del curs escolar 2023-2024

Presentació de sol·licituds:

 • Educació Secundària Obligatòria (ESO): del 8 al 20 de març de 2023.

Consulteu els dies i horaris de portes obertes dels diferents centres educatius a l'agenda

És molt important que feu la preinscripció en aquest període de temps, ja que és necessari fer una planificació de les places que s’ofereixen en cada centre. Per a més informació us podeu posar en contacte amb Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Calafell al telèfon 977 699 009, extensió 2472, o directament amb els centres.

La preinscripció serà telemàtica a través del web https://preinscripcio.gencat.cat

Només s'ha de fer una única sol·licitud, apuntant les escoles desitjades per ordre de preferència. A la sol·licitud és obligatori posar el codi identificador de l'alumneque podeu obtenir preguntant a la vostra escola de procedència o consultar en línia (si el nen/a ja ha estat escolaritzat a Catalunya, si no es deixarà en blanc) i indicar una adreça electrònica per rebre la informació de tot el procediment.

Hi ha dues formes de fer la sol·licitud:

 1. Amb certificat digital - opció recomanada -(mitjançant DNI electrònic, Clave, Idecat...)

  Les sol·licituds realitzades amb certificat digital per a alumnes ja escolaritzats a Catalunya no hauran d'adjuntar cap document (Llibre de família, Padró, família nombrosa...), ja que es farà una consulta entre administracions per obtenir aquesta informació. Sí que caldrà adjuntar els documents de la informació que el web no pugui validar en la consulta.

  Els ciutadans amb passaport o document d’identitat de fora de l'estat espanyol també caldrà que pugin al web la documentació d’identitat i de vinculació familiar amb l'alumne/a.

  Els tutors d'alumnes no escolaritzats abans a Catalunya i els tutors de sol·licitants de plaça per a P3 també hauran de pujar al web el llibre de família o document de vinculació familiar.

 2. En suport informàtic, sense certificat

  Els tutors del nen/a hauran d'adjuntar la documentació d'identitat (DNI, NIE, PASSAPORT...) i el llibre de família o document de vinculació familiar. La resta de documentació (padró, discapacitat, etc.), només caldrà adjuntar-la si el resguard de la sol·licitud web la demana, ja que no s'haurà pogut validar en la consulta entre administracions.

NOTA: la persona sol·licitant SEMPRE és l’alumne/a, malgrat s’identifiquin amb un certificat digital d’algun dels progenitors.

Documentació

La documentació per omplir la sol·licitud en línia que s'ha de tenir escanejada o fotografiada al dispositiu informàtic que es fa servir, és la següent:

 1. Llibre de família o el document relatiu a la filiació (si l'alumne/a està en situació d’acolliment s'ha d’adjuntar la resolució).
 2. DNI o targeta de residència del pare, la mare, l’alumne/a (si en té) o el tutor o la tutora legal de l'alumne/a.
 3. Volant de convivència (del padró) de tots els membres del domicili (que haurà de coincidir per la matrícula amb el del DNI).
 4. Si els pares/tutors no viuen a la zona de l'escola, però si hi treballen: contracte de treball o certificat emès per l'empresa. En el cas de ser treballadora o treballador autònom, s'haurà de presentar el model de l'Agència tributària 036 o 037, on es deixa constància del domicili en què es porta a terme l'activitat.
 5. Certificat o resolució de percepció de la renda garantida de ciutadania (si fos el cas).
 6. Certificat o targeta acreditativa de discapacitat igual o superior al 33% d'algun membre de la unitat familiar (si fos el cas).
 7. Carnet de família nombrosa o monoparental (si fos el cas).

* L'alumnat escolaritzat ja a l'escola no cal que faci de nou la preinscripció. Només haurà de confirmar al mes de juny la seva continuïtat al centre.

  Sol·licitud de volants d'empadronament

  Procediment per l'obtenció de volants col·lectius d'empadronament per a la preinscripció escolar i formes de tramitar la sol·licitud:

  1. Mitjançant la seu electrònica

  Accedint a la nostra seu electrònica i seleccionar, a l'apartat de destacats, el volant col·lectiu d'empadronament. Requereix la identificació mitjançant certificat digital o idcat mòbil. S'ha d'adjuntar a la sol·licitud l'autorització i els documents d'identitat de les persones majors d'edat empadronades al domicili.

  2. Sol·licitud presencial

  Atenció presencial a les oficines del SAC de Segur i de la Platja amb cita prèvia. Podeu sol·licitar la cita en línia o per telèfon al 977 699 009. S'ha de presentar amb la sol·licitud l'autorització i els documents d'identitat de les persones majors d'edat empadronades al domicili.

  Preguntes freqüents

  Puc presentar dues sol·licituds a dos centres diferents per uns mateixos estudis?

  No, en cap cas. S’ha de presentar una sola sol·licitud i indicar-hi per ordre de preferència els diferents centres als que us interessa inscriure la vostra filla o fill.

  Si tinc dubtes omplint la sol·licitud on em puc adreçar?

  Podeu posar-vos en contacte telefònic amb el centre que escolliu inscriure el vostre fill o filla en primera opció, en horari d’oficina, i us ajudaran a complimentar el procés.

  INS la Talaia

  C/ Brasil, 8  - 43820 Segur de Calafell
  Telèfon: 977 159 233
  Correu: ins-latalaia@xtec.cat
  Web: www.institutlatalaia.cat

  Capacitat del centre

  • ESO: 5 grups de 1r, 6 grups de 2n, 5 grups de 3r, 6 grups de 4t
  • Batxillerat: 1r/2n Arts (mig grup) i 1r/2n Humanístic i social (1 grup) i 1r/2n Científic (1 grup).
  • Cicle formatiu de grau mitjà: 1r i 2n de jardineria i floristeria
   • Adreça: av. Comte Gómez de Orbaneja, 108 (Segur de Calafell).
   • Telèfon: 977 673 391
  • Programa de Formació i Inserció - Pla de Transició al Treball (PFI-PTT): Auxiliar de vivers i jardins

  Projectes de centre

  • Serveis a la comunitat

  • Arts escèniques.

  • Patrimoni-Ciutadella-La Talaia.

  • Escoles verdes.

  • Comunicació.

  INS Camí de Mar

  C/ Jaume Pallarès, 8 - 43820 Calafell
  Telèfons: 977 695 711 / 977 695 712
  Correu: e3007257@xtec.cat
  Web: www.inscamidemar.cat

  Capacitat del centre

  • ESO: 5 grups de 1r, 5 grups de 2n, 5 grups de 3r, 5 grups de 4t
  • Batxillerat: 3 grups de 1r i 2 grups de 2n
  • Cicle formatiu de grau mitjà:
   • 1r i 2n de gestió administrativa
   • 1r i 2n de sistemes microinformàtics i xarxes (SMX).
  • Cicle formatiu de grau superior:
   • Desenvolupament d'aplicacions web (DAW)
   • ASIX (Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa).
  • Programa de Formació i Inserció Pla de Transició al Treball (PFI-PTT):
   • Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració

   • Auxiliar de muntatges d'instal·lacions electrotècniques en edifici

   • Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic

  Projectes de centre

  • Apadrinem el nostre patrimoni
  • Xarxa de competències bàsiques
  • Impuls a la lectura (ILEC)
  • Impuls de les llengües estrangeres a l'FP
  • MUFPS (Pràctiques del màster universitari de formació de professorat)
  • Aula d'emprenedoria
  • FP Dual
  • Escola Verda
  • Salut i escola
  • Servei comunitari
  • Erasmus+
  • CPAA's
  • Mediació i orientació educativa
  • Brigada Z
  • Erasmus summit
  • Intercanvis
  • Revista escolar: revista.inscamidemar.cat

  Guia de centres educatius