Transport escolar

Per a l’any escolar 2022-2023, l’oferta de viatges per a cada usuari és de dos viatges per usuari i dia, és a dir, s'ofereixen dos viatges que es corresponen amb l'hora d'inici i de finalització de les classes.

Termini de presentació de sol·licituds per al curs 2022-2023: del 19 d'abril al 17 de juny de 2022. Els criteris i sistema de selecció places de transport escolar curs 2022-2023, és la mateixa que el curs anterior.

Taxis de Calafell

Taxis Calafell
Titular llicència Places Telèfon
Jaume Juncosa Ferrer 5 629 944 151
Salvador Lorente Salgado 5 679 417 535
José A. Alonso Peredo 7 651 137 956
Rafael Guirao López 7 699 345 286
Josep Vicenç Bricollé Edo 8 608 696 030
Manuel Lucenilla Romero 8 670 791 670
Oscar Prado Jiménez 8 609 234 509
José A. Rueda Guzman 8 656 826 333
J. Laura Torres López 8 658 122 704