Reutilització de llibres i assessorament

El curs 2007-2008 la Regidoria d'Ensenyament de l'Ajuntament de Calafell va iniciar el projecte de reutilització de llibres. El projecte va dirigit a tota la població educativa des de 3r de Primària fins a 4rt d'ESO, però cada curs escolar es valora la despesa que genera. Cada centre té autonomia per poder gestionar-ho amb l’ajuda de l'Ajuntament.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu trucar-nos en horari d’atenció al públic, de 9 a 14 h, al telèfon 977 699 009 extensió 2472.

També s'ofereix un assessorament continuat a les famílies durant la primera etapa educativa.

Reutilització de llibres, escola Castell de Calafell

Aquest curs 2022-2023, l’adhesió al projecte de reutilització de llibres de l'escola Castell de Calafell es farà a través de l'aplicació Dinantia. El centre educatiu passarà tota la informació a través d'aquesta aplicació.

Termini de pagament: del 4 d’abril al 6 de juny de 2022. Un cop acabat aquest termini no es podrà acceptar cap pagament per aquest concepte.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu trucar-nos en horari d’atenció al públic, de 9 a 14 h, al telèfon 977 699 009 extensió 2472.

Full d'adhesió (DOC, 58 KB)

Reutilització de llibres, escola Santa Creu de Calafell

Aquest curs 2022-2023, l'adhesió al projecte de reutilització de llibres de l'escola Castell de Calafell es farà a través de l'aplicació Dinantia. El centre educatiu i l’AFA us passarà tota la informació a través de l'aplicació.

Termini de pagament: del 4 d’abril al 6 de juny de 2022. Un cop acabat aquest termini no es podrà acceptar cap pagament per aquest concepte.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu trucar-nos en horari d’atenció al públic, de 9 a 14 h, al telèfon 977 699 009 extensió 2472.

Reutilització de llibres, escola Vilamar

Aquest curs 2022-2023, l'adhesió al projecte de reutilització de llibres de l'escola Vilamar es farà a realitzar a través de l'aplicació Dinantia. El centre educatiu i l’AMPA us passarà tota la informació a través de l’aplicació.

Termini de pagament: del 4 d’abril al 6 de juny de 2022. Un cop acabat aquest termini no es podrà acceptar cap pagament per aquest concepte.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu trucar-nos en horari d’atenció al públic, de 9 a 14 h, al telèfon 977 699 009 extensió 2472.

Full d'adhesió (DOC, 58 KB)

Reutilització de llibres, escola Mossèn Jacint Verdaguer

Aquest curs 2022-2023, l'adhesió al projecte de reutilització de llibres de l'escola Mossèn Jacint Verdaguer es farà a realitzar a través de l'aplicació Dinantia. El centre educatiu us passarà tota la informació a través de l’aplicació.

Termini de pagament: del 8 d’abril al 6 de juny de 2022. Un cop acabat aquest termini no es podrà acceptar cap pagament per aquest concepte.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu trucar-nos en horari d’atenció al públic, de 9 a 14 h, al telèfon 977 699 009 extensió 2472.

Reutilització de llibres, escola La Ginesta

Aquest curs 2022-2023, l’adhesió al projecte de reutilització de llibres de l’escola La Ginesta es farà a través de CLICKEDU. El centre educatiu us passarà tota la informació a través de l'aplicació.

El pagament de la quota de l’AMPA serà de 25 € per família i es pagarà per el següent número de compte: IBAN: ES49 0081 1703 6100 0126 2232

Termini de pagament: del 4 d’abril al 6 de juny de 2022. Un cop acabat aquest termini no es podrà acceptar cap pagament per aquest concepte.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu trucar-nos en horari d’atenció al públic, de 9 a 14 h, al telèfon 977 699 009 extensió 2472.

Reutilització de llibres, INS Camí de Mar

Aquest curs 2022-2023, l’adhesió a la reutilització de llibres de l'INS Camí de Mar es farà a través de la pàgina web de l’institut.

El centre educatiu passarà tota la informació a través de l’aplicació iEduca per informar dels passos que s’han de fer.

Us recordem que, a part de tot el tràmit de l’adhesió, s’ha de fer el pagament de l’AMPA obligatori per a adherir-se. Recordem que el número de compte de l’AMPA INS Camí de Mar és ES86 0081 1703 6600 0122 5431. MOLT IMPORTANT: posar al concepte del pagament, el nom del/a alumne/a i el curs que farà.

Termini de pagament: del 4 d’abril al 6 de juny de 2022. Un cop acabat aquest termini no es podrà acceptar cap pagament per aquest concepte.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu trucar-nos en horari d’atenció al públic, de 9 a 14 h, al telèfon 977 699 009 extensió 2472.

Reutilització de llibres, INS la Talaia

Nous alumnes (6è de primària) per al curs 2022-2023, per realitzar el tràmit d'adhesió al projecte de reutilització de llibres, han de fer el pagament al compte de l'AMPA INS La Talaia: ES1201822607650200026223:

  • El pagament de l'AMPA obligatori per adherir-se: 35 euros.
  • El pagament d'adhesió al centre educatiu: 30 euros.


MOLT IMPORTANT, posar al concepte del pagament, el nom del/a alumne/a i el curs que farà el 2022-2023.

Termini de pagament: del 8 d'abril al 6 de juny de 2022. Un cop acabat aquest termini no es podrà acceptar cap pagament per aquest concepte.

El full d'adhesió s'ha d'entregar al tutor de SISÈ o a la direcció.

Pels que ja són alumnes de l'INS la Talaia, aquest curs 2022-2023, l'adhesió al projecte de reutilització de llibres es farà a realitzar a través de l'aplicació Dinantia. El centre educatiu i l’AMPA us passarà tota la informació a través de l’aplicació.

  • Les famílies hauran de fer un pagament de 30 euros per gestionar les llicències digitals des de 1r a 4t d’ESO per Dinantia.
  • Les famílies hauran de fer un pagament de 35 euros de la quota d’AMPA a través de Dinantia.

Termini de pagament: del 4 d’abril al 6 de juny de 2022. Un cop acabat aquest termini no es podrà acceptar cap pagament per aquest concepte.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu trucar-nos en horari d’atenció al públic, de 9 a 14 h, al telèfon 977 699 009 extensió 2472.

Assessorament

Assessorament a les famílies durant la primera etapa educativa

La Regidoria d'Ensenyament ofereix un assessorament continuat a les famílies que busquen informació en temes relacionats amb l'educació, ja sigui reglada o no reglada.

Vetlla pel bon funcionament dels centres educatius a la vegada que acompanya les famílies a l'hora d'escolaritzar els seus fills durant la primera etapa educativa a les llars d'infants i també en tot el procés educatiu.

Assessorament als menjadors escolars

El servei que dona l'Ajuntament consisteix a vetllar pel bon funcionament dels menjadors escolars de Calafell. Es manté un contacte diari amb els responsables del menjador de cada centre i a la vegada amb els tècnics d’educació del municipi.

Tots els centres educatius del municipi gaudeixen d'aquest assessorament. Per a qualsevol informació us podeu adreçar a la Regidoria d'Ensenyament.