07/03/2023

L’Ajuntament obre una consulta per a recollir suggeriments sobre el pla de mobilitat sostenible

S’hi pot participar mitjançant la plataforma electrònica Decidim Calafell

L’Ajuntament de Calafell ha obert una consulta en línia per a recollir suggeriments de la ciutadania sobre el nou pla de mobilitat urbana sostenible. Està disponible a la plataforma de participació electrònica Decidim Calafell. S’hi pot trobar també la documentació del pla, concretament les propostes presentades per l’equip redactor, per tal que tothom puguin informar-se’n.

L’objectiu del pla de mobilitat urbana sostenible és assegurar un equilibri entre les necessitats de mobilitat i accessibilitat i la protecció del medi ambient, la seguretat, la cohesió social i el desenvolupament sostenible. Per a aconseguir-ho, ha d’incloure accions sobre la mobilitat a peu, en bicicleta, en vehicles de mobilitat personal i en transport públic. I també pel que fa a mobilitat en vehicle privat, l’estacionament i les externalitats del sistema de mobilitat (contaminació atmosfèrica, contaminació acústica i accidentalitat.

“La participació ciutadana és un instrument imprescindible per a definir les actuacions a fer”, explica la tinent d’alcalde de Participació Ciutadana, Helena Rubio. La regidora afegeix: “Un bon procés participatiu, a banda de recollir el punt de vista de la ciutadania i agents socials, facilita la sensibilització i pot facilitar la introducció de millores que, potser inicialment, no siguin ben compreses. Hem d’aconseguir un pla de mobilitat urbana per a totes i totes, que sigui global, segur i sostenible”.