22/12/2023

El pressupost de l’Ajuntament de Calafell per a 2024 serà de 60,92 milions d’euros

La contenció de la despesa i el finançament d’inversions amb recursos propis són dues de les novetats

L’Ajuntament de Calafell ha aprovat inicialment, aquest 22 de desembre, un pressupost per a 2024 que puja 60,92 milions d’euros. És la xifra més alta de la seva història. També ho serà en el capítol d’inversions. Això, en un context de contenció de la despesa, que és un dels trets novedosos dels comptes, junt amb el finançament d’inversions amb recursos propis.

De la seva banda, l’empresa pública Calafell Empresa Municipal de Serveis SA (CEMSSA) tindrà un pressupost de 17,45 milions d’euros. A més dels serveis que presta per encàrrec de l’Ajuntament, l’any vinent realitzarà obres i inversió en els volums més alts de la seva trajectòria.

L’alcalde, Ramon Ferré, explica: “La consolidació fiscal ens ha permès aconseguir recursos per a fer front a totes les despeses que s’han disparat en els darrers anys. Però a la vegada, hem contingut la despesa tot el que ha estat possible, per no haver de pujar més els impostos”.

Ferré afegeix: “Aquest equilibri ha buscat mantenir coses que eren irrenunciables, com la despesa social, la millora de carrers, la promoció del municipi o el suport a les entitats locals. I tot això amb una situació complicada de quadrar. No ha estat fàcil, però ho hem aconseguit”.

Una altra novetat és que l’Ajuntament finançarà una part de les inversions amb recursos propis. Haurà de recórrer també al finançament bancari, però una altra part no pagarà interessos i s’aconseguirà un important estalvi. És una línia que l’Ajuntament mantindrà i ampliarà en els propers anys.

Algunes xifres destacades del pressupost són:

  • Més de 8 milions d’euros d’inversió.
  • 17 milions d’euros per a despeses de personal.
  • Un milió d’euros en subvencions.
  • 28,5 milions d’euros per a despesa corrent, concepte que inclou el pagament dels béns, consums i materials, necessaris per a prestar els serveis municipals.


De la seva banda, les tres principals inversions, en quantia econòmica, són aquestes:

  • La renovació integral de carrers al barri de Segur Platja.
  • La creació dels nous estudis de Calafell.tv–Calafell Ràdio.
  • La renovació del carrer Rodríguez Pita i perpendiculars, en el sector que falta, a Segur de Calafell.


També hi haurà inversions importants en aquestes altres tres iniciatives:

  • Creació d’una deixalleria municipal.
  • Completar l’adquisició de la Masia de Cal Rion, on s’hi crearà l’Escola Municipal de Música i Arts.
  • Millores a l’estació depuradora d’aigües residuals.


Podeu trobar una explicació detallada del pressupost per a 2024 en la seva memòria d’alcaldia, que figura com a un dels annexos d’aquesta notícia. En aquest mateix espai hi trobareu també el document complet del pressupost.

El pressupost 2024 ha quedat aprovat inicialment amb 11 vots a favor (PSC i Junts), 9 en contra (ERC, UAM, PP, Vox i CUP) i una abstenció, la del regidor no adscrit Ismael Iglesias.