19/09/2023

Calafell aprova una suspensió de llicències per salvar els cinemes

L’Ajuntament creu que aquesta activitat no pot perdre’s i ser substituïda per un centre comercial

El ple de l’Ajuntament de Calafell ha aprovat una suspensió de llicències a la zona dels multicinemes de Mas Mel, que té com a objectiu preservar aquesta activitat. És una mesura que s’adopta davant la possibilitat que aquest equipament, de titularitat privada, es pugui convertir en un centre comercial o en qualsevol altra activitat diferent de l’exhibició cinematogràfica.


El tinent d’alcalde d’Estratègia Urbana, Miguel Ángel Perín, ha explicat en el ple que la desaparició dels cinemes “posa en perill la transformació de la C-31 en una via urbana amb una oferta de lleure i cultura al seu voltant”. Per això, l’Ajuntament canviarà el planejament urbanístic de la zona per consolidar l’ús de cinema i altra mena d’espectacles.


Mentre es fa aquesta revisió, en aquest sector queda suspesa, durant un any, prorrogable un altre, la tramitació de plans urbanístics derivats, projectes de gestió urbanística i d’urbanització i l’atorgament de les llicències d’edificació, reforma i rehabilitació de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concertes, i d’altres autoritzacions municipals que hi estiguin connectades.


L’Ajuntament considera “greu” la possible desaparició dels cinemes, que creu un atractiu del municipi que no pot perdre’s. Tot i la caiguda de públic causada per la pandèmia, continuen sent un element importantíssim de dinamització del lleure, tant al municipi, com a la resta de la comarca, fins i tot a comarques veïnes.