27/11/2023

Calafell aprova un pla de mobilitat sostenible amb 23 grans línies d’actuació

És un full de ruta per als propers anys, amb una inversió que pot arribar als 11 milions d’euros

El ple de l’Ajuntament de Calafell ha aprovat el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS), un document que serà el full de ruta en aquesta matèria en els propers anys. S’hi preveun 23 grans línies d’actuació, que representaran una inversió que pot arribar als 11 milions d’euros. L’existència d’aquest propi document i el procés de participació ciutadana amb què s’ha redactat, permetran, però, accedir a importants subvencions europees per a implantar les mesures previstes.

El tinent d’alcalde d’Estratègia Urbana, i regidor responsable de Mobilitat,  Miguel Ángel Perín,  explica: “El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible no tracta únicament, malgrat el seu nom, de qüestions ambientals. Volem reduir la contaminació i fomentar el transport públic, sí. Però també millorar la seguretat viària, pacificar carrers de molt trànsit, facilitar la mobilitat a peu i, en general, fer un municipi més amable per a tothom”.

Perín diu també: “Ara mateix tenim serveis molt deficitaris, com el transport públic o el transport escolar, que podrien aconseguir subvencions gràcies al fet de disposar d’un instrument com aquest pla de mobilitat sostenible”.

Les mesures planificades tenen els següents objectius:

 • Millorar la qualitat de la mobilitat i la seguretat viària, reduint l'accidentalitat i
 • respectant l'espai públic destinat a cada mode de transport.
 • Sectoritzar el municipi, per a incrementar la superfície d’espai públic de qualitat urbana en accessibilitat, espais verds i seguretat.
 • Augmentar l’ús de la bicicleta, amb noves infraestructures i itineraris al front litoral i vertebrant el territori de muntanya.
 • Ordenar el transport col·lectiu, de qualitat i competitiu, respecte al vehicle privat, i analitzar la viabilitat de sistemes flexibles o a demanda.
 • Fomentar l’ús racional del vehicle privat, amb l’aplicació de mesures que facilitin el traspàs de ciutadans a altres transports més sostenibles.
 • Optimitzar l’oferta d’aparcament, amb la possibilitat d’implantar sistemes de regulació orientats a ofeir als residents més espais a la calçada i als no residents, en espais específics.
 • Garantir una distribució de mercaderies àgil i ordenada, amb nous sistemes via app. Es tracta de facilitar les activitats econòmiques, de forma compatible amb la mobilitat general. Es treballarà la generació de punts de recollida per al comerç electrònic.
 • Controlar i disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica provocats pel
 • trànsit.
 • Sensibilitzar i conscienciar la ciutadania sobre els valors de la mobilitat sostenible i segura.
 • Aplicar un protocol amb indicadors de seguiment del pla i compromís de partida pressupostària.


Horitzó temporal

El pla aprovat traça un horitzó temporal. Sempre supeditat a la disponibilitat econòmica, aquest plantejament defuig que el full de ruta sigui indefinit. En concret, estableix dos horitzonts. Un, de mesures a curt termini, a realitzar en un màxim de dos anys. L’altre, de mig-llarg termini, de 3 a 6 anys.

“Aquest plantejament també ha tingut en compte els escenaris de creixement demogràfic del municipi en els propers anys i la seva lògica repercussió en les dinàmiques de mobilitat”, subratlla Perín.