02/02/2024

Aprovat definitivament el pressupost municipal de Calafell per a 2024, que puja 60,92 milions d’euros

S’han desestimat les al·legacions presentades i els comptes entren en vigor

El pressupost de l’Ajuntament de Calafell per a aquest 2024 ha quedat aprovat definitivament, en el ple municipal celebrat aquest 1 de febrer. S’hi han desestimat les al·legacions presentades durant el termini d’informació pública i els comptes, que pugen 60,92 milions d’euros, entren en vigor.

L’aprovació definitiva ha inclòs també el pressupost de l’empresa pública Calafell Empresa Municipal de Serveis SA (CEMSSA, que disposarà de 17,45 milions d’euros. A més dels serveis que presta per encàrrec de l’Ajuntament, enguany realitzarà obres i inversió en els volums més alts de la seva trajectòria.

Les al·legacions rebutjades eren les següents:

 • Del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya i de diferents sindicats representants dels treballadors municipals, pròpiament referides al pressupost.
 • De la junta de personal i el comitè d’empresa de l’Ajuntament, referides a l’aprovació de la plantilla de personal per a 2024. Aquest acord acompanya sempre el pressupost, ja que determina el capítol 1, el de personal.

La xifra més alta de la història

Els 60,92 milions d’euros de pressupost són la xifra més alta de la història de l’Ajuntament. També ho serà en el capítol d’inversions. Això, en un context de contenció de la despesa, que és un dels trets novedosos dels comptes, junt amb el finançament d’inversions amb recursos propis.

L’alcalde, Ramon Ferré, explica: “La consolidació fiscal ens ha permès aconseguir recursos per a fer front a totes les despeses que s’han disparat en els darrers anys. Però a la vegada, hem contingut la despesa tot el que ha estat possible, per no haver de pujar més els impostos”.

Ferré afegeix: “Aquest equilibri ha buscat mantenir coses que eren irrenunciables, com la despesa social, la millora de carrers, la promoció del municipi o el suport a les entitats locals. I tot això amb una situació complicada de quadrar. No ha estat fàcil, però ho hem aconseguit”.

Una altra novetat és que l’Ajuntament finançarà una part de les inversions amb recursos propis. Haurà de recórrer també al finançament bancari, però una altra part no pagarà interessos i s’aconseguirà un important estalvi. És una línia que l’Ajuntament mantindrà i ampliarà en els propers anys.

Algunes xifres destacades del pressupost són:

 • Més de 8 milions d’euros d’inversió.
 • 17 milions d’euros per a despeses de personal.
 • Un milió d’euros en subvencions.
 • 28,5 milions d’euros per a despesa corrent, concepte que inclou el pagament dels béns, consums i materials, necessaris per a prestar els serveis municipals.


De la seva banda, les tres principals inversions, en quantia econòmica, són aquestes:

 • La renovació integral de carrers al barri de Segur Platja.
 • La creació dels nous estudis de Calafell.tv–Calafell Ràdio.
 • La renovació del carrer Rodríguez Pita i perpendiculars, en el sector que falta, a Segur de Calafell.

També hi haurà inversions importants en aquestes altres tres iniciatives:

 • Creació d’una deixalleria municipal.
 • Completar l’adquisició de la Masia de Cal Rion, on s’hi crearà l’Escola Municipal de Música i Arts.
 • Millores a l’estació depuradora d’aigües residuals.


Podeu trobar una explicació detallada del pressupost per a 2024 en la seva memòria d’alcaldia, que figura com a un dels annexos d’aquesta notícia. En aquest mateix espai hi trobareu també el document complet del pressupost. També teniu disponible un enllaç per a consultar un resum de les principals xifres del pressupost.