Marc Casellas García

Junts

Seguretat. Portaveu

Retribució anual bruta a partir del 17 de juny, 2023: 51.110,92 €

Actualment regidor de Seguretat ciutadana a l'Ajuntament de Calafell.

Estudis

 • E.G.B. IES. CALAFELL
 • F.P.I Administració Institut Camí De Mar, Calafell
 • F.P.II Administració Institut Camí De Mar, Calafell

Experiència

 • Casa Ametller dep. Aprovisionament, gestor d'estocs
 • Casa Ametller dep. Online, encarregat amb 50 persones al meu càrrec
 • Distribucions Caselles (2 anys), autònom
 • Pitch and Putt Sant Jaume (5 anys), director i encarregat
 • Camp de golf la Graiera (1 any), encarregat de manteniment
 • Tainco material elèctric (3 anys i mig), comercial
 • Perruqueria Marc Caselles (4 anys) a Calafell, gerent
 • Encarregat de sala, restaurant l'Estany Calafell
 • Ajudant a finques Albert (2 anys) a Calafell
 • Voluntari 10 anys a la Creu Roja de Calafell

Més informació

NOTA: L'Ajuntament de Calafell informa que les dades publicades són les que els regidors i les regidores, sota la seva exclusiva responsabilitat, han facilitat a la Corporació.